Povergina

Vineri în data de 21 august 2020 a demarat oficial proiectul de restaurare / conservare a bisericii arse din Povergina prin evenimentul de deschidere organizat în jurul bisericii de lemn. Deși planul era ca acest eveniment să fie unul participativ, deschis celor intersați, datorită restricțiilor COVID s-a decis organizare sa într-un număr restrâns de participanți. Pe această cale ne cerem scuze prietenilor din jurul acestui proiect că nu au fost invitați !

La eveniment au participat membri importanți din comunitatea locală și o parte din echipa proiectului: meșterii restauratori Nicolae Toader, Ioan Cioară, ing. struct. Dorottya Makay, restauratoarea de pictură Doina Mihăilescu, ing. el. Ionuț Ardelean, peis. Raluca Rusu, peis. Alexandru Ciobotă, antrop. Nicoleta Mușat, arh. Diana Belci, arh. Vladimir Obradovici, arh. Mircea Braje, stud. arh. Aurelia Micoroi. De asemenea a fost prezentă televiziunea Trinitas TV și Radio Trinitas.

La întâlnire a fost prezentat proiectul și date istorice ale bisericii de lemn, importanța acesteia precum și următorii pași scontați, comunității locale din Povergina.

De asemenea a fost realizată o evaluare vizuală preliminară, multidisciplinară a sitului și a monumentului, planificându-se următorii pași ai proiectului. În continuare se vor realizarea studiille multidisciplinare necesare proiectului de conservare.

DATE TEHNICE:

Sumarul concluziilor în urma evaluării preliminare multidisciplinare a constat în identificarea studiilor necesare, ca bază pentru proiectul de conservare / restaurare și informațiile urmărite prin acestea. Astfel, se va realiza studiul: istoric, arheologic, geotehnic, recuperării stratului pictural, reconstituirea sistemului constructiv, dendrocronologic, peisagistic al sitului și al contextului mai larg (peisajului cultural), expertiza biologică, gradul de carbonizare + teste de material, expertiza structurală și studiul antropologic al relației comunității cu biserica de lemn.

Din dialogul multidisciplinar au rezultat următoarele concluzii / propuneri preliminare:

- Structura de lemn păstrată indică calitatea excepțională a meșteșugului acestei biserici, care a fost considerată de mulți cercetători un apogeu (din punct de vedere constructiv și pictural) al bisericilor de lemn din Banat;

- S-au identificat problemele structurale majore: degradarea tălpilor, a cosoroabelor și a structurii de rezemare a turnului;

- Se pare că majoritatea elementelor de lemn păstrate din corpul bisericii sunt carbonizate doar superficial, fiind astfel plauzibilă intenția echipei de a fi păstrat lemnul așa cum este, într-o proporție cât mai mare. Este necesară realizarea unor sondaje a gradului de carbonizare pentru fiecare element din lemn iar ulterior se vor decide zonele unde vor fi realizate teste de material, prin prelevarea de carote specifice;

- Reamplasarea turnului pe etementele parțial carbonizate (grinzi, stâlpi și pereți) este considerată cea mai mare provocare din punct de vedere structural;

- Nevoia ridicării cotei de călcare a bisericii în raport cu terenul, pentru ca viitoarele tălpi să fie amplasate desupra pavajului perimetral exterior, astfel să fie protejate de umiditate și deci de atacuri biologice9;

- Nevoia realizării unor fundații de piatră (zidărie continuă);

- S-a decis verificarea și completarea releveului existent și măsurarea tuturor elementelor de lemn salvate din incendiu pentru a se putea reconstitui cu exactitate geometria vechii biserici;

- Printr-o evaluare a bisericilor de lemn din Banat s-a decis studierea comparativă a bisericii din Bătești, cea mai apropiată biserică de lemn de Povergina din punct de vedere al sistemului constructiv și al picturii. O atenția deosebită se va acorda studierii urmelor de prelucrare a lemnului și a detaliilor constructive, pentru ca la viitoarea restaurare să se apeleze la uneltele și la tehnicile constuctive originale, prin care s-a realizat biserica;

- Probe din putinele urme de pigment păstrate din vechea pictura se vor analiza în laboratoare de specialitate pentru determinarea stratigrafiei și a tipului de pigment folosit;

- S-au discutat temele de proiectare pentru specialitățiile: arhitectură, rezistență, peisagistică, instalații electrice, recuperare strat pictural și antropologie;

Proiectul (“Conservarea și restaurarea bisericii de lemn arse, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (TM-II-m-A-06275) din Povergina, jud. Timiș - faza D.A.L.I.”) este implementat de echipa Biserici Înlemnite pentru Parohia Bunea Mare, prin finanțarea câștigată prin concurs în cadrul Timbrului Monumentelor Istoric 2020, al

Institutul Național al Patrimoniului

(INP).


Înapoi